Dirigenter

Limhamns Brassbands dirigent Andreas WetterlundNuvarande dirigent

Nuvarande dirigent Andreas Wetterlund (född Carlsson) tog över som dirigent 1996. Andreas började sin musikaliska bana på Malmö Kommunala Musikskola där han började spela bastuba. 1987 började han i Limhamns Juniorbrass och togs upp i stora orkestern hösten 1988. Värnplikten genomfördes vid Arméns Musikpluton (nuvarande Arméns Musikkår) som tubaist. Efter ordinarie tjänstgörings slut fortsatte han som underbefäl vid den nystartade Arméns Musikkår Norrland och i samband med detta genomförde Andreas Försvarets Musikfurirskola med utbildning i bl.a. Stavföring (Olle Hermanson), Musikteori (Mats Janhagen) och Ledarskap och dirigering (Torgny Hanson) på schemat. Under tiden i Norrland spelade han eufonium. Han har också studerat musikvetenskap vid Lunds Universitet. Andreas är en flitig arrangör, något som både Limhamns Brassband och andra orkestrar som t.ex. Malmö Symfoniorkester har glädje av. Andreas arbetar idag som notbibliotekarie vid Malmö Symfoniorkester.

Gästdirigenter

En alltid lika välkommen dirigent och vän till orkestern är Torgny Hanson, (f.d. musikinspektör vid Försvarsmusikcentrum). Torgny dirigerade bl.a. orkestern vid Brass-SM 2007. Orkestern har också gästats av många av de stora brassbanddirigenterna som Denis Wright, Eric Ball, Bram Gay och icke minst Geoffrey Brand.